Home இந்தியா ஜாதி மற்றும் மதத்தை பயன்படுத்தி தேர்தலில் வாக்கு சேகரிப்பது சட்டப்படி தவறு – உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

ஜாதி மற்றும் மதத்தை பயன்படுத்தி தேர்தலில் வாக்கு சேகரிப்பது சட்டப்படி தவறு – உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

45