டிஎன்பிஎஸ்சி பொதுஅறிவு கேள்விகளின் தொகுப்பு படிங்க குரூப் 4 ஜெயிங்க!

Service concept. Isolated on white

1. முதல் முறையாக மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி விதைகள் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது விடை: பஞ்சாப் வேளாண் பல்கலைகழகத்தால்

2. தாவரங்கள் தங்கள் உடல் உறுப்புகளில் இருந்து புதிய தாவரங்களை தோற்றுவித்தல் விடை: உடல் இனப்பெருக்கம்

3 .1767ல் செங்ககத்தில் ஹைதர் அலியை தோற்கடித்தா ஆங்கிலேயர் விடை: சர் அயர் கூட்

4. 1857 கலகத்தின் போது டெல்லியின் தலைமை ஏற்றவர் விடை: பகதூர் ஷா ஜாபர்

5. இந்திய குடியரசு தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது விடை: பாராளுமன்ற்த்தின் இரு அவைகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநிலச் சட்டபேரவையின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநிலச்சட்டப பேரவைகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அடங்கிய தேர்வர்கள் குழு

6. தமிழகத்தின் மொத்த ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் விடை: 18

7. புதிய மாநிலங்களை உருவாக்கும் சட்டப்பிரிவு விடை: பிரிவு 2

8. சட்டப்படியான தலைவர் இவர், நாட்டின் நடைமுறை தலைவர், முப்படைகளின் தலைவர் யார் விடை: குடியரசு தலைவர்

9.இவர் அரசாங்கத்தின் செயல்பாட்டு தலைவர், நிர்வாகத் துறையின் தலைவர் யார் இவர் விடை: பிரதமர்

10. பஞ்சாயத்து இராஜ்யம் யாரால் கொண்டு வரப்பட்டது விடை: பஞ்சாயத்து இராஜ்யம் 1959 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 2ம் நாளன்று பண்டித நேருவால் முதன் முதலாக இராஜஸ்தான் மற்றும் ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தில் துவக்கப்பட்டது

You might also like More from author