9, 10 மற்றும் 11,12ஆம் வகுப்பிற்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண்கள் குறைப்பு

ஐசிஎஸ்இ மற்றும் ஐஎஸ்சி பள்ளிகளில் 9, 10 மற்றும் 11,12ஆம் வகுப்பிற்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன.

நாடு முழுவதும் உள்ள ஐசிஎஸ்இ மற்றும் ஐஎஸ்சி பள்ளிகளில் 9 மற்றும் 10ஆம் வகுப்பிற்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண் 35ஆகவும் 11 மற்றும் 12-ம் வகுப்பிற்கான தேர்ச்சி மதிப்பெண் 40 ஆகவும் உள்ளது.

இதனை மாற்றி இந்திய பள்ளி சான்றிதழ் தேர்வு ஆணையம் (CISCE) அறிவித்துள்ளது. 9 மற்றும் 10ஆம் வகுப்பிற்கு குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணாக 33 மதிப்பெண்களும் மேலும் 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பிற்கு குறைந்த தேர்ச்சி மதிப்பெண்ணாக 35 மதிப்பெண்களும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த மாற்றம் வரும் 2018-19ஆம் கல்வி ஆண்டு முதல் அமலுக்கு வரும். மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை பல்வேறு ஆலோசனைக் கூட்டங்களுக்குப் பின் தேர்ச்சி மதிப்பெண்களைக் குறைக்க பரிந்துரைத்ததன் பேரில் இந்த அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது.

You might also like More from author