தமிழிணைய மென்பொருள் தொகுப்பு பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார்.

Tamil-Internet-software-

தமிழ் மென் பொருள் உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ், தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தினால், தமிழிணையம் பிழை திருத்தி, தமிழிணையம் அகராதி தொகுப்பி, தமிழிணையம் கருத்துக்களவு ஆய்வி, தமிழிணையம் சொற்றொடர் தொகுப்பு, தமிழிணையம் தரவு பகுப்பாய்வி ஆகிய 5 தமிழ் மென்பொருட்கள் அடங்கிய “தமிழிணைய மென்பொருள் தொகுப்பு” உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மென்பொருள் தொகுப்பினை முதல்- அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார்.

தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த “தமிழிணைய மென்பொருள் தொகுப்புமிமிமி, தட்டச்சர்கள், தமிழ் நூல்களை வடிவமைப்போர், தமிழ் நூல் வெளியீட்டாளர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆகியோருக்கு பேருதவியாக இருக்கும்.

இந்த மென்பொருள் தொகுப்பினை, கணினியில் தமிழ் எழுத்துக்களை தட்டச்சு செய்கையில் ஏற்படும் எழுத்துப் பிழைகளை கண்டறிந்து அவற்றை பிழை திருத்தம் செய்தல், தமிழ் சொல்லுக்கு தமிழ் அகரமுதலி, தமிழ்லெக்சிகன், கதிர்வேலு பிள்ளை அகராதி போன்ற அகராதிகளில் உள்ள பொருள் அறிதல், கருத்துக் களவினை கண்டறிதல், தமிழ் தளங்களில் உள்ள சொற்றொடர்களைத் தொகுத்தல், தமிழ்சொற்களை அவற்றின் சொல் எண்ணிக்கை, வகைப்படுத்தல் மற்றும் முன்பின் சொற்களை கண்டறிந்து பகுப்பாய்வு செய்தல் போன்றவற்றிற்கு பயன்படுத்தலாம்.

You might also like More from author