ஒரே புள்ளியில் அனைத்து நிறங்களையும் குவிக்கும் புதிய லென்ஸ்!

harvard-made-lens-can-focus-all-colours-at-one-spot

அமெரிக்காவின் ஹாவர்டு பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் அனைத்து நிறங்களையும் ஒரே புள்ளியில் குவிக்கும் புதிய லென்ஸ் ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

ஹாவர்டு பல்கலைக்கழகம் உலக அளவில் சிறந்த பல்கலைக்கழகமாக உள்ளது. இங்குள்ள இயற்பியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல பல வண்ண ஒளிகளை ஒரே புள்ளியில் குவிக்கும் லென்ஸ் ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

இந்த லென்ஸ் மூலம் வெள்ளை உள்ளிட்ட அனைத்து வண்ணங்களில் உள்ள ஒளிக்கற்றைகளையும் ஒரே குறிப்பிட்ட புள்ளியில், அவற்றின் செறிவு குறையாமல் குவிக்க முடியும்.

இதனை முன்னதாக பல லென்ஸ்களின் உதவியுடன் மட்டுமே செய்திருக்கின்றனர் என்றும் ஒரே லென்ஸ் மூலம் நிறங்களைக் குவிப்பது தற்போதுதான் சாத்தியமாகியுள்ளது என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

You might also like More from author