கூகுள் போட்டியாக ‘பிங்’தேடு பொறி!

google-bing

குறிப்பிட்ட தகவல் அல்லது ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் கூகுள் தேடு பொறி தான் அனைவரும் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

இதற்கு போட்டியாக ‘பிங்’ (Bing) என்ற தேடு பொறியை மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் அறிமுகப்பட்டுத்தியுள்ளது.

நாம் தேடும் தகவலுக்கான நம்பகமான ஆதாரங்களை ‘பிங்’ விரைவாக தேடி தரும் என மைக்ரோசாப்ட் தெரிவித்துள்ளது

You might also like More from author